Important Dates

  • August 15, 2021 – Registration Start 
  • September 19, 2021 – Detailed Forum Program Online
  • September 21, 2021 – Registration Deadline 
  • September 22, 2021 – Forum Opening
  • September 23, 2021 – Forum Closing 
  • September 30, 2021 – Certificates Mailing